Landing Page

Współtworzymy
dojrzałe zespoły
programistyczne

My rozszerzymy Twój zespół
o właściwych ludzi, Ty skoncentruj się na skalowaniu swojego biznesu

MVI_2969_11293

Zbudowanie dobrego
zespołu IT jest trudne


Rekrutacja wartościowych specjalistów IT okazuje się dzisiaj trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwój i efektywne utrzymanie zespołów, które zapewnią dostarczanie kluczowych projektów w firmach, to jedno z głównych wyzwań wielu CTO.

W ciągu 20 lat naszej obecności na rynku IT współpracowaliśmy z firmami z różnych branż, o różnej skali działalności i na różnych etapach rozwoju. Zdecydowana większość z nich podziela te trzy główne problemy i wyzwania, przed którymi staje na drodze swojego rozwoju:

 1. Skalowalność

  jak efektywnie skalować możliwości organizacji IT?

 2. Jakość i stabilność

  jak budować dojrzały i stabilny zespół?

 3. Zachowanie wiedzy

  jak utrzymać własny know-how w firmie, współpracując z firmami zewnętrznymi?

Jak my to robimy?

Nasze doświadczenie i podejście do budowania wspólnie z klientami stabilnych i dojrzałych zespołów programistycznych opieramy na trzech kluczowych filarach:

IMG_7366

Jakość specjalistów

 • Nasze działania koncentrujemy na tym, by zapewniać naszym klientom dobrych ludzi w zespołach.
 • Dzięki rzetelnej rekrutacji i rozwiniętemu procesowi onboardingu dostarczamy właściwych specjalistów z właściwymi kompetencjami.
 • Stale monitorujemy zespół pod względem jego dopasowania do aktualnych potrzeb firmy.
 • Nowi pracownicy dokładnie wiedzą, do jakich projektów dołączają, tworząc stabilny zespół zdolny do wdrażania kolejnych osób.
IMG_0357

Jakość integracji

Jak umiejętnie zintegrować się z zespołem i kulturą organizacyjną naszego klienta? Wiemy, że tylko autentyczne poczucie stworzenia jednego zespołu prowadzi do optymalnego działania i pełnego zaangażowania wszystkich jego członków.

Nie dołączamy do projektu jako „więcej wiedzący” konsultanci ani nie chcemy być tylko „rękami do pracy”. Szukamy sposobów na maksymalne wykorzystanie naszego wzajemnego potencjału.

Łączymy i angażujemy naszych ludzi z Twoim pracownikami, będąc jednym zespołem skoncentrowanym na realizacji wspólnego celu na zasadach funkcjonujących w Twojej organizacji.

IMG_20211116_183525

Transfer wiedzy

Efektywne zespoły budują znakomite produkty, tworząc po drodze cenną wiedzę intelektualną (IP) i techniczną (know-how). Stawiamy na budowanie partnerskich zespołów, w których wymiana doświadczenia jest realizowana naturalnie. Pozostawiamy w zespole całą wiedzę zgromadzoną podczas pracy.

Staramy się wszystkie zagadnienia rozpatrywać z wielu stron, aby mieć pewność, że wybraliśmy właściwe rozwiązanie. Dzięki temu zyskujemy świeże spojrzenie na problemy, pozwala nam osiągać lepsze rezultaty.

Nasze wartości
i doświadczenie


Mimo że technologia leży u podstaw wszystkiego, co robimy, uważamy, że najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie współpracy są właściwi ludzie. Relacje, które tworzymy z naszymi klientami, opierają się więc na partnerstwie, zaufaniu, szczerości i transparentnej komunikacji. Skupiamy się na tworzeniu efektywnych, dojrzałych zespołów, dla których kluczową wartością jest ciągłe usprawnianie się i uczenie od siebie nawzajem.

Pomaga nam to w skutecznym odpowiadaniu na potrzeby naszych klientów i dostarczaniu im wartości biznesowej na poziomie, którego oczekują.
 Nie wykonujemy tylko kolejnych zadań, ale wychodzimy z inicjatywą i dbamy o ciągły rozwój zespołu tak, by sukcesywnie zwiększać jego potencjał i dawać mu narzędzia do realizacji różnorodnych projektów.

20 lat doświadczenia w projektach na dużą skalę pozwoliło nam wyspecjalizować się w konkretnych technologiach. Nie boimy się wyzwań i odważnych pomysłów – opowiedz nam o swoich planach i wspólnie wypracujmy optymalne rozwiązanie z punktu widzenia Twojego biznesu.

Zaplecze technologiczne

HTML5, CSS3 ,Saas, JS, TS, React, Angular, Node.js, PWA, Jest, git, GitLab, GitHub, Cypress, Atlassian

Kontakt

Get in touch

ArdentCode Sp. z o.o.
Jeździecka 19

Phone number: +48 xxx xxx xxx
New project: hello@ardentcode.com
Careers: careers@ardentcode.com